Baymak Brötje Kombi Servisi

Baymak Brötje kombi servisi olarak kombimizi biraz yakından inceleyelim. Kurulumu bakımı ve kombimizde meydana gelebilecek arıza kodlarını aşağıda sizler için hazırladığımız makalemizde inceleyebilirsiniz.

baymak kombi servisi

Pendik baymak servisi

Baymak Montaj Öncesi Talimatlar

Baymak Brötje kombi, atmosferik basınçta kaynama sıcakhğmın altında su ısıtmak üzere tasarlanrrnştır. Performansına ve çıkış gücüne uygun bir merkezi ısıtma tesisatı ve kullamm suyu sistemine bağlanmahdır.
Baymak Brötje kombinin  servisi olarak montajı mutlaka kalifiye bir montaj elemanı tarafından yapıknahdir. Montaj öncesi aşağıdaki kontroller mutlaka gerçekleştirilmelidir;

 • a) Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan mevcut gaz ile kullamlacak şekilde ayarlandığmdan emin olunuz. Kutu üzerindeki işaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.
 • b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazları toplamak için özellikle dizayn edilmiş bacalar dışında, diğer cihazların egzost gazlarınm aynı baca kanahnın içinden geçerek çıkmadığını, baca başhğının uygunluğunu ve başhğın tıkah olmadığını kontrol ediniz.
 • C) Mevcut bacalara bağlantı yapiknasi durumunda, bunların çok temiz olduğundan emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen kurumlar, çalışma sırasında gaz geçişlerini tıkar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.
 • d) Tüm tesisat boruları, içinde yabancı madde kalmaması için tamamıyla temizlenmelidir.

Baymak Brötje Kombi Servisi Olarak, Kombinin verimli bir şekilde çahşması ve garanti kapsamı dışında kalmaması için aşağıdaki uyardarı mutlaka dikkate alınız.

 1. Cihaz, bağlantı elemadarı cihazın ağırhğmı kaldıracak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda duvara bağlanmahdır.
 2. Sirkulasyon pompasınm sıkışık olup olmachğı mutlaka kontrol edilmelidir,
 3. Cihazmızı 220 – 230 V monofaze – topraklamah güç beslemesine bağ|ay|n|z.Cihaz|n|z standartlara uygun olarak min. 195 V ve max. 255 V arasında normal olarak fonksiyonlarmı yerine getirebilecek şekilde tasarlanrrnştır. Eğer bulunduğunuz yerdeki elektrik şebekesinde bu aralık ( 195 V – 255 V ) sağlanamıyorsa; voltaj regulatörü kullanmamz tavsiye edilir.
 4. Cihaz TSE standartlarına uygun olarak topraklanmahdır. Elektrik bağ|ant|s| için TSE’li 3×1.5 mm2 kesitli NYAF kablo kuhanınız (Tesisatçınıza mutlaka 2 Amperlik sigorta takt|r|n|z).
 5. Soğuk su girişi cihazın teknik etiketi üzerinde belirtilen kullanım suyu işletme basıncını (8 bar) geçmemelidir. şebeke basıncı 6,5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka basınç düşürücü monte edilmelidir.
 6. Cihazın üzerinde bulunan soğuk su girişinde filtre bulunmasına rağmen, şebeke hattına da mutlaka filtre monte edilmelidir.
 7. Tüketici tarafından opsiyonel olarak oda termostatı ya da program saati takıknası isteniyorsa, kontrol panelinde yer alan ilgili terminaldeki köprülenmiş olan kablo kaldırdarak yerine bağlanmahdır.
 8.  3 bar emniyet ventiline bağlanacak olan tahliye hortumu uygun bir gidere bağlanmahdır.
 9. Isitma tesisati çekilmemiş olan hatlar üzerine montaj yapılan kombiler sadece kullamm suyu amaci ile kullandacak ise, isitma devresine en az bir adet uygun ölçülerde radyatör bağlanmahdır.
 10. Cihazla beraber verilen montaj şablonu kullamlarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri hassas olarak markalanmahdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
 11. Tesisat bağlantdarmı yaparken, tesisat dönüşü ve soğuk su girişine mutlaka conta ve filtre konmahdır.
 12. Tesisat basmcını 1.5 atü’den fazla yapmayıniz.
 13. Cihazı harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.
 14. Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orjinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karşı cihazmızı koruyunuz.
 15. Cihazın parçaları yalnızca servis tarafından sökülmelidir. Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahele edilmemelidir.
 16. Cihaz, yağmur, kar gibi dış etkenlerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir.
 17. Cihazın tesisatı için mutlaka doğalgaz tesisat projesi hazırlatıp onaylatmız.
 18. Cihazın ilk çahştırma işlemi mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.

Diğer kombi modellerimiz için tıklayınız.