Baymak Eco Kombi Servisi

Baymak Eco kombi servisi olarak, baymak kombiniz hakkında tüm detaylı bilgileri bu makalede bulabilirsiniz.

Baymak servisi

Pendik baymak servisi

Değerli Tüketicimiz, Cihazınız tüm ısınma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilmek amacıyla üretilmiştir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlaşılabilir kullanım ile yüksek performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; kombinizin doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır. Lütfen kombinizi, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Ambalaj malzemelerini (plastik poşet, naylon, etc.) sağlık açısından bir tehlike oluşturmaması için çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayınız. Bu cihaz, aşağıda belirtilen direktifler doğrultusunda CE işaretini taşımaktadır:

 • Gaz Direktifi 90/396/EEC
 • Verimlilik Direktifi 92/42/EEC
 • Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/EEC
 • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kullanım ömrü 15 yıldır. ilgili yasa gereğince üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder. Size bu kitapçıkla birlikte servis hizmeti alabileceğiniz, servis istasyonlarıyla ilgili bilgileri içeren “Yetkili Servis Kitapçığı” verilmiştir. Firmamız tarafından dönemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu sebeple güncel Yetkili Servis Bilgilerine firmamızın websayfasında yer alan ‘’ Yetkili Servisler ‘’ bölümünden ulaşabilirsiniz. Bilgi için lütfen internet adresindeki web sayfamızı ziyaret ediniz. Ayrıca aşağıdaki iletişim bilgilerinden Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü ile irtibata geçebilir, bölgenizde hizmet vermekte olan en yakın yetkili servis iletişim bilgilerini alabilirsiniz. Cihazın ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılması zorunludur. Aksi takdirde, cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Baymak Eco Kombi Montaj Öncesi

Bakmak eco kombi servisi; bu cihaz, atmosferik basınçta kaynama sıcaklığının altında su ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Performansına ve çıkış gücüne uygun bir merkezi ısıtma tesisatı ve kullanım suyu sistemine bağlanmalıdır. Kombinin montajı mutlaka kalifiye bir montaj elemanı tarafından yapılmalıdır. Montaj öncesi aşağıdaki kontroller mutlaka gerçekleştirilmelidir;

 1. a) Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan mevcut gaz ile kullanılacak şekilde ayarlandığından emin olunuz. Kutu üzerindeki işaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.
 1. b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazları toplamak için özellikle dizayn edilmiş bacalar dışında, diğer cihazların egzost gazlarının aynı baca kanalının içinden geçerek çıkmadığını, baca başlığının uygunluğunu ve başlığın tıkalı olmadığını kontrol ediniz.
 1. c) Mevcut bacalara bağlantı yapılması durumunda, bunların çok temiz olduğundan emin olunuz, aksi taktirde

bacadan gelen kurumlar, çalışma sırasında gaz geçişlerini tıkar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.

 1. d) Tüm tesisat boruları, içinde yabancı madde kalmaması için tamamıyla temizlenmelidir. Kombinin verimli bir şekilde çalışması ve garanti kapsamı dışında kalmaması için aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız:
 1. Cihaz, bağlantı elemanları cihazın ağırlığını kaldıracak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda duvara bağlanmalıdır.
 2. Sirkulasyon pompasının sıkışık olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
 3. Cihazınızı 220 – 230 V monofaze – topraklamalı güç beslemesine bağlayınız.Cihazınız standartlara uygun olarak min. 195 V ve max. 255 V arasında normal olarak fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. Eğer bulunduğunuz yerdeki elektrik şebekesinde bu aralık ( 195 V – 255 V ) sağlanamıyorsa; voltaj regulatörü kullanmanız tavsiye edilir.
 4. Cihaz TSE standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır. Elektrik bağlantısı için TSE’li 3×1.5 mm2 kesitli NYAF kablo kullanınız (Tesisatçınıza mutlaka 2 Amperlik sigorta taktırınız).
 5. Soğuk su girişi cihazın teknik etiketi üzerinde belirtilen kullanım suyu işletme basıncını (8 bar) geçmemelidir. Şebeke basıncı 6,5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka basınç düşürücü monte edilmelidir.
 6. Cihazın üzerinde bulunan soğuk su girişinde filtre bulunmasına rağmen, şebeke hattına da mutlaka filtre monte edilmelidir. Tüketici tarafından opsiyonel olarak oda termostatı ya da program saati takılması isteniyorsa, kontrol panelinde yer alan ilgili terminaldeki köprülenmiş olan kablo kaldırılarak yerine bağlanmalıdır.
 7. 3 bar emniyet ventiline bağlanacak olan tahliye hortumu uygun bir gidere bağlanmalıdır.
 8. ısıtma tesisatı çekilmemiş olan hatlar üzerine montaj yapılan kombiler sadece kullanım suyu amacı ile kullanılacak ise, ısıtma devresine en az bir adet uygun ölçülerde radyatör bağlanmalıdır.
 9. Cihazla beraber verilen montaj şablonu kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri hassas olarak markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
 10. Tesisat bağlantılarını yaparken, tesisat dönüşü ve soğuk su girişine mutlaka conta ve filtre konmalıdır.
 11. Tesisat basıncını 1.5 atü’den fazla yapmayınız.
 12. Cihazı harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.
 13. Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orjinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karşı cihazınızı koruyunuz.
 14. Cihazın parçaları yalnızca servis tarafından sökülmelidir. Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara kesinlikle müdahele edilmemelidir.
 15. Cihaz, yağmur, kar gibi dış etkenlerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir.
 16. Cihazın tesisatı için mutlaka doğalgaz tesisat projesi hazırlatıp onaylatınız.
 17. Cihazın ilk çalıştırma işlemi mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.

Baymak Eco Kombi Çalıştırmadan Önce

Baymak kombinin ilk çalıştırma işlemi mutlaka Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır. Çalıştırma öncesinde aşağıdaki talimatları yerine getirilmelidir:

 1. a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunluğu,
 2. b) Montajın kanun ve yönetmeliklere uygunluğu,
 3. c) Cihazın enerji beslemesi ve topraklama bağlantılarının uygunluğu.

Yukarıdaki şartların sağlanmaması durumunda kombi garanti kapsamı dışında kalacaktır. Çalıştırmadan önce, koruyucu plastik kaplamayı cihaz üzerinden sökünüz. Boyalı yüzeylerin zarar görmemesi için herhangi bir alet ya da aşındırıcı deterjan kullanmayınız. Yetkili Servis, müşteriyi, cihazı kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılması konusunda uyarmalıdır.

 

Baymak Eco Kombinin Çalıştırılması

Baymak kombinizi doğru olarak çalıştırılması için aşağıdaki adımları uygulayınız:

 1. Enerji beslemesini sağlayınız
 2. Gaz vanasını açınız

Uyarı: ilk ateşleme sırasında, gaz borularındaki havanın tümü atılıncaya kadar, brülör yanmayarak kombinin arızaya geçmesine neden olabilir. Bu durumda, gaz brülöre ulaşıncaya kadar ateşleme prosedürünü tekrarlayınız. Arıza konumundan çıkmak için, merkezi ısıtma ayar düğmesini RESET konumuna getirerek ekrandaki reset yazısının sönmesini bekleyiniz.

MERKEZi ISITMA

1) Merkezi ısıtma ayar düğmesini konumuna çevirin. LCD ekranda su çıkış sıcaklığı görülecektir.

2) Merkezi ısıtma ayar düğmesini çevirerek sıcaklık ayarını istenilen sıcaklığa getirin. Düğmeyi çevirirken ekranda set edilen sıcaklık değeri görüntülenecektir. Çevirmeyi bıraktığınızda ekranda yeniden mevcut su çıkış sıcaklığı görüntülenecektir.

BAYMAK KOMBİ KULLANIM SUYU

1) Kullanım suyu ayar düğmesini konumuna getirin. LCD ekranda su çıkış sıcaklığı görülecektir.

2) Kullanım suyu sıcaklık ayarını istenilen sıcaklığa getirin. Düğmeyi çevirirken ekranda set edilen sıcaklık değeri görüntülenecektir. Çevirmeyi bıraktığınızda ekranda yeniden mevcut su çıkış sıcaklığı görüntülenecektir.

BAYMAK KOMBİ YAZ KONUMU

Merkezi ısıtma ayar düğmesini en sola çevirerek sembolüne getiriniz. Bu konumda cihaz yalnızca kulanım suyu modunda çalışacaktır.

SADECE ISITMA (KULLANIM SUYU iPTAL)

Kullanım suyu ayar düğmesini konumuna getiriniz. Bu konumda sadece merkezi ısıtma modunda çalışacaktır.

BAYMAK KOMBİ SERViS MODU

Kullanım suyu ayar düğmesini en soldaki anahtar konumuna getirdiğinizde cihaz servis moduna girecektir. Sadece servis ayarları için kullanılmalıdır.

BAYMAK KOMBİ SiSTEME SU DOLDURULMASI

UYARI: Çift kutuplu anahtarı kullanarak kombinin elektrik bağlantısını kesiniz. Kombi soğuk iken manometreden okunan basınç değerinin 0,7 – 1,5 bar aralığında olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz. Yüksek basınç durumunda, boşaltma musluğunu açarak basıncın istenilen basınç aralığı değerine getirilmesini sağlayınız. Düşük basınç durumunda, doldurma musluğunu açarak basıncın yükselmesini sağlayınız. Hava yapmaması için, doldurma musluğunu çok yavaş açınız. Basınç değeri 1,5 bar’a geldiğinde doldurma musluğunu mutlaka kapatınız. Basınç düşmesi sık tekrarlanıyorsa yetkili servise başvurunuz.

KOMBiNiN KAPATILMASI

Merkezi ısıtma ayar düğmesini “off” konumuna çevirerek cihazı kapatınız. bu konumda iken cihazın elektrik devresinde akım vardır ve donma koruması aktif durumdadır. Cihazın tamamen kapatılması için elektrik beslemesinin kapatılması gerekmektedir. Bu durumda donma koruması da devre dışı kalacaktır.

BAYMAK KOMBİ GAZ DÖNÜŞÜMÜ

Kombi doğalgaz veya LPG ile çalışabilir. Tüm gaz dönüşümleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

BAYMAK KOMBİ UZUN SÜRELi KAPAMA; DONMA KORUMASI

Bütün sistem suyunu değiştirmek, kombi içerisinde ve ısıtma elemanlarında zararlı kireç tortularının oluşmasına yol açacağından, su boşaltmalarından kaçınılmalıdır. Kış sezonu boyunca çalıştırılmayan ve bu nedenle donma tehlikesine maruz kalmış veya kalabilecek kombilere, özel amaçlı uygun miktarda antifriz eklenmelidir (örneğin; korozyon ve kireç önleyiciler ile desteklenmiş Propylene glikol). Kombi işletim sistemindeki donma koruması fonksiyonu, kombi çıkış suyu sıcaklığı 5°C’nin altına düşmesi durumunda devreye girerek su sıcaklığı 30°C’ye ulaşıncaya kadar brülörün çalışmasını sağlar.

Donma koruması fonksiyonunun çalışabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

 • Kombi elektrik beslemesi açık olmalıdır.
 • Gaz vanası açık olmalıdır.
 • Sistem (su) basıncı doğru değerlerde olmalıdır.
 • Kombi bloke durumda olmamalıdır.

SORUN GiDERME

Baymak kombiniz arıza durumunda, LCD ekranda hata kodu görüntülenmektedir. Resetlenebilir arızalarda, LCD ekranın sol alt köşesinde “RESET” yazısı görüntülünecektir. Merkezi ısıtma ayar düğmesini RESET konumuna çevirerek reset tuşu sönene kadar bekleyiniz. Arızanın devam etmesi durumunda mutlaka yetkili servise haber verilmelidir. LCD ekranda görüntülenebilecek arıza kodları aşağıda belirtilmiştir.

BAYMAK ARIZA KODU ARIZA TANIMLARI

Baymak A01 Arıza Kodu:

Başarısız ateşleme. Cihazı resetleyin. Arıza devam ederse yetkili servisi arayınız

Baymak E02 Arıza Kodu:

Emn. termostatı arızası. Cihazı resetleyin. Arıza devam ederse yetkili servisi arayınız

Baymak E03 Arıza Kodu:

Hava basınç anahtarı arızası Arıza devam ederse yetkili servisi arayınız

Baymak E05 Arıza Kodu:

Çıkıs suyu sensor arızası.

Baymak E06 Arıza Kodu:

Kullanım suyu sensor arızası Arıza devam ederse yetkili servisi arayınız

Baymak E10 Arıza Kodu:

Düşük su basıncı arızası. Arıza devam ederse yetkili servisi arayınız. Sisteme su basınız. Arıza devam ederse yetkili servisi arayınız

Baymak Eco Kombi Bakım

Baymak Eco kombi servisi olarak kombinizi kendi imkanlarınız ile nasıl bakımını yapacağınızı bu makalede inceleyebilirsiniz. Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 15 yıldır. ilgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder.n Cihazınızın verimini ve çalışma emniyetini korumak için; her çalışma periyodu sonunda yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir. Düzenli ve dikkatli servis hizmeti, sistemin ekonomik olarak kullanımını sağlar.n Cihazın dış kaplamasını aşındırıcı, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz (örneğin: gazyağı, alkol vb.). Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce elektrik beslemesini daima kesilmelidir. NOT: Yetkili Servis tarafından cihaz üzerinde yapılan kontrol, onarım, bakım, parça değişimi vb. işlemler zorunlu haller dışında mutlaka cihazın normal çalışma şartlarında ve cihazın bulunduğu mekanda yapılacaktır.

Ürün Garanti Şartları ile ilgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Baymak Eco kombi servisi olarak; Değerli Tüketicimiz; Baymak A.Ş. teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilmiş olan ürününüze üretim kaynaklı hatalar nedeni ile meydana gelebilecek arızalara karşı aşağıda belirtilen koşullar dahilinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan standart garanti süresi kapsamında hizmet verecektir. Baymak A.Ş. tarafından verilen standart ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arızaları kapsamayacak olup,aşağıda belirtilen koşullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek olan arızalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

 1. Baymak kombinizi aldığınızda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız. Ürünün ilk çalıştırmasını mutlaka yetkili servise yaptırınız ve garanti belgesini servis personeline onaylattırınız.
 2. Baymak kombinizin garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi – tahrif edilmesi halinde garanti kapsamı dışında işlem yapılacaktır.
 3. Baymak kombinizi kullanmadan önce Montaj ve Kullanım Klavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve Kullanım Klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları / amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Yanlış kullanım arızaları ve asılsız servis müracaatları kapsamında yapılan işlemler ücretli olarak yapılacaktır.
 4. Baymak kombinizi ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması, Yetkili Servis Teknisyenleri harici yetkisiz 3. şahıslar ( özel servis ) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya tüketici tarafından cihazın servis ayarlarına müdahale edilmesi nedeni ile oluşan arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
 5. Baymak kombiniz  müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye ve/veya taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 6. Tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeni ile üründe meydana gelen arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici / fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler ( deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireçlenme, tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, baca bağlantılarının donması, bacadan yağmur suyu girmesi, susuz çalışma v.b. ) nedeniyle oluşan arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Yüksek, düşük veya sabit olmayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, ürüne uygun olmayan voltaj değeri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, nötr veya toprak hattına faz gelmesi (faz çakışması) sebebiyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 9. Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli / zorunlu olan Montaj ve Kullanım Klavuzunda belirtilen teknik özelliklerin ( su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi v.b. ) uygun olmaması, sabit olmaması, ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
 10. Tesisat ve tesisat ekipmanları nedeniyle cihazda meydana gelecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır.
 11. Baymak kombiniz LPG gazının uygun şartlarda ve kullanım talimatlarına uygun kullanılmaması halinde meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. (Gaz valfine likid yürümesi v.b.)
 12. Tüketicinin periyodik olarak yapması ve/veya yaptırması gerekli olan / tavsiye edilen bakım ve kontrolleri zamanında yapmaması/yaptırmaması nedeni ile üründe meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 13. Baymak kombinizi ticari amaçlı kullanımından kaynaklı arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
 14. Elektrik – Su – Gaz kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
 15. Elektrik – Su – Gaz tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeni ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 16. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 4. ç) imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Baymak Eco Kombi Servis Ağlarımız;

 • Ahmetyesevi Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Bahçelievler Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Batı Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Çamçeşme Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Çamlık Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Çınardere Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Doğu Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Dumlupınar Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Ertuğrulgazi Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Esenler Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Esenyalı Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Fatih Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Fevziçakmak Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Güllübağlar Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Güzelyalı Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Harmandere Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Kavakpınar Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Kaynarca Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Kurtköy Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Orhangazi Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Orta Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Ramazanoğlu Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Sanayi Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Sapanbağları Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Sülüntepe Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Şeyhli Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Velibaba Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Yayalar Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Yenimahalle Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Yenişehir Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi
 • Yeşilbağlar Mahallesi Baymak Eco Kombi Servisi

Diğer Baymak Kombi Servisleri için tıklayınız.