Baymak Eco4 Kombi Servisi

Baymak Eco4 kombi servisi; Değerli Tüketicimiz, Kombiniz tüm ısınma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilmek amacıyla üretilmiştir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlaşılabilir kullanım ile yüksek performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; kombinizin doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır. Lütfen kombinizi, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. Ambalaj malzemelerini (plastik poşet, naylon, etc.) sağlık açısından bir tehlike oluşturmaması için çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayınız.

Baymak Servisi

Pendik baymak servisi

Baymak Eco4 Kombi Montaj Öncesi Talimatlar

Bu cihaz, atmosferik basınçta kaynama sıcaklığının altında su ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Performansına ve çıkış gücüne uygun bir merkezi ısıtma tesisatı ve kullanım suyu sistemine bağlanmalıdır. Kombinin montajı mutlaka kalifiye bir montaj elemanı tarafından yapılmalıdır. Montaj öncesi aşağıdaki kontroller mutlaka gerçekleştirilmelidir;

 1. a) Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan mevcut gaz ile kullanılacak şekilde ayarlandığından emin olunuz. Kutu üzerindeki işaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.
 1. b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazları toplamak için özellikle dizayn edilmiş bacalar dışında, diğer cihazların egzost gazlarının aynı baca kanalının içinden geçerek çıkmadığını, baca başlığının uygunluğunu ve başlığın tıkalı olmadığını kontrol ediniz.
 1. c) Mevcut bacalara bağlantı yapılması durumunda, bunların çok temiz olduğundan emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen kurumlar, çalışma sırasında gaz geçişlerini tıkar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.
 1. d) Tüm tesisat boruları, içinde yabancı madde kalmaması için tamamıyla temizlenmelider.

Kombinin verimli bir şekilde çalışması ve garanti kapsamı dışında kalmaması için aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız:

 1. Kullanım suyu devresi:

1.1. Su sertliği 20°F’den (1°F=1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat karıştırılmalı veya mutlaka su arıtması yapılmalıdır.

1.2. Cihazin montajının ardından, kullanımdan önce, kullanım suyunu bir süre akıtarak cihazdan geçen ilk suyun atılmasını sağlayınız.

 1. Isıtma Devresi
2.1. Yeni tesisat

Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisatı (sistem), uygun – tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizlenmelidir. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı, asidik ve alkalik olmayan (örneğin: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator) temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz.

2.2. Eski tesisat:

Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisat (sistemi) boşaltarak, uygun, tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizleyiniz. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı, asidik olmayan ve alkalik olmayan (örneğin: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator) temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz. Isıtma devresi tesisatında pislik, tıkanıklık, tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunması kombinin çalışmasına olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin randımansız çalışmasına, aşırı ısınmasına, sesli çalışmasına, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır.

 

Baymak Eco4 Kombinin Çalıştırılma Modları

Kombi çalışma modunu seçmek için () düğmesine basınız. Kombinin dört ayrı çalışma modu bulunmaktadır:

 • Baymak kombi YAZ modu
 • Baymak kombi KIŞ modu
 • Baymak kombi SADECE ISITMA modu
 • Baymak kombi KAPALI modu

YAZ konumunda , ekranda ( ) sembolü görüntülenir.Kombi sadece sıcak kullanım suyu ihtiyacı olması durumunda devreye girecektir.Isıtma modu devre dışıdır, donma koruması fonksiyonu aktif durumdadır.

KIŞ konumunda , ekranda ( ) ve ( ) sembolleri görüntülenir.Kombi sıcak kullanım suyu ve merkezi ısıtma ihtiyacını karşılar,donma koruması fonksiyonu aktif durumdadır.

SADECE ISITMA modunda, ekranda ( ) sembolü görüntülenir.Kombi merkezi ısıtma ihtiyacını karşılar, donma koruması fonksiyonu aktif durumdadır.

KAPALI konumda ,ekranda ( ) ve ( ) sembollerinin ikiside görüntülenmez.Sıcak kullanım suyu ve merkezi ısıtma fonksiyonları devre dışıdır,donma koruması aktif durumdadır.

BAYMAK ECO4 KOMBİ SİSTEME SU DOLDURULMASI

Çift kutuplu anahtarı kullanılarak kombinin elektrik bağlantısını kesiniz. ÖNEMLİ: Kombi soğuk iken manometreden okunan basınç değerinin 0,7 – 1,5 bar aralığında olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz. Yüksek basınç durumunda, boşaltma musluğunu açarak basıncın istenilen basınç aralığı değerine getirilmesini sağlayınız. Düşük basınç durumunda, doldurma musluğunu açarak basıncın yükselmesini sağlayınız (Şekil 2). Hava yapmaması için, doldurma musluğunu çok yavaş açınız. Basınç değeri 1,5 bar’a ulaştığında doldurma musluğunu mutlaka kapatınız.

Basınç düşmesi sık tekrarlanıyorsa yetkili servise başvurunuz. 0712_1202/CG_2010 manometre doldurma vanası cihazda bulunan hidrolik basınç anahtarı, kombinin susuz kaldığında çalışmasını engeller.

BAYMAK ECO4 KOMBİ KOMBİNİN KAPATILMASI

Kombiyi tamamen kapatmak için elektrik beslemesinin kapatılması gerekmektedir. Kombi KAPALI (OFF) konumunda iken ekranda ‘’OFF ‘’ sembolu görüntülenir.Cihazın elektrik devresinde akım vardır ve donma koruması devrededir.

BAYMAK ECO4 KOMBİ GAZ DÖNÜŞÜMÜ

Kombi doğalgaz veya LPG ile çalışabilir. Tüm gaz dönüşümleri yetkili servis tarafından yapılmalıdır. UYARI LPG kullanımında, tüpler kesinlikle yan yatırılarak ya da ters çevirilerek kullanılmamalıdır.Tüp değişimlerinde, tüpler dinlendirildikten sonra sisteme bağlanmalıdır.Yakıtta likid yürümesi sonucu meydana gelen gaz valfi arızaları garanti kapsamı dışındadır.

BAYMAK ECO4 KOMBİ UZUN SÜRELİ KAPAMA; DONMA KORUMASI

Bütün sistem suyunu değiştirmek , kombi içerisinde ve ısıtma elemanlarında zararlı kireç tortularının oluşmasına yol açacağından, su boşaltmalarından kaçınılmalıdır.Kış sezonu boyunca çalıştırılmayan ve bu nedenle donma tehlikesine maruz kalmış veya kalabilecek kombilere, özel amaçlı uygun miktarda antifriz eklenmelidir (örneğin ;korozyon ve kireç önleyiciler ile desteklenmiş Propylene glikol ). Kombi işletim sistemindeki donma koruması fonksiyonu, kombi çıkış suyu sıcaklığı 5 °C’nin altına düşmesi durumunda devreye girerek su sıcaklığı 30 °C’ye ulaşıncaya kadar brülörün çalışmasını sağlar.

Donma koruması fonksiyonunun çalışabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

 • Kombi elektrik beslemesi açık olmalıdır.
 • Gaz vanası açık olmalıdır.
 • Sistem (su) basıncı doğru değerlerde olmalıdır.
 • Kombi bloke durumunda olmamalıdır.

BAYMAK ECO4 KOMBİ SORUN GİDERME

Kombiyi resetlemek için ‘’R’’ tuşuna en az 2 saniye en fazla 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Arıza devam ederse yetkili servise başvurunuz. NOT: 5 reset denemesinden sonra kombi kapanacaktır.Tekrar resetlemek için kombiyi birkaç saniye için OFF konumuna getiriniz.

Baymak Eco4 Kombi Bakım

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen minimum kullanım ömrü 15 yıldır. İlgili yasa gereği üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazların fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yapılmasını sağlamayı taahhüt eder. Cihazınızın verimini ve çalışma emniyetini korumak için; her çalışma periyodu sonunda yetkili servis tarafından kontrol edilmelidir. Düzenli ve dikkatli servis hizmeti, sistemin ekonomik olarak kullanımını sağlar.

Cihazın dış kaplamasını aşındırıcı, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz (örneğin: gazyağı, alkol vb.). Cihaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce elektrik beslemesini daima kesilmelidir. NOT: Yetkili Servis tarafından cihaz üzerinde yapılan kontrol, onarım, bakım, parça değişimi vb. işlemler zorunlu haller dışında mutlaka cihazın normal çalışma şartlarında ve cihazın bulunduğu mekanda yapılacaktır. Ürün Garanti Şartları İle İlgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Değerli Tüketicimiz; Baymak A.Ş. teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilmiş olan ürününüze üretim kaynaklı hatalar nedeni ile meydana gelebilecek arızalara karşı aşağıda belirtilen koşullar dahilinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan standart garanti süresi kapsamında hizmet verecektir. Baymak A.Ş. tarafından verilen standart ürün garantisi, cihazın normal kullanım şartlarında kullanılmamasından doğacak arızaları kapsamayacak olup,aşağıda belirtilen koşullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek olan arızalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

 1. Ürününüzü aldığınızda ürününüze ait garanti belgesini yetkili satıcınıza onaylattırınız. Ürünün ilk çalıştırmasını mutlaka yetkili servise yaptırınız ve garanti belgesini servis personeline onaylattırınız.
 2. Garanti belgesi üzerinde bulunması gereken satıcı ve yetkili servis onaylarının bulunmaması halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kazıntı yapılarak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numarasının silinmesi – tahrif edilmesi halinde garanti kapsamı dışında işlem yapılacaktır.
 3. Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanım Klavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve Kullanım Klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları / amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Yanlış kullanım arızaları ve asılsız servis müracaatları kapsamında yapılan işlemler ücretli olarak yapılacaktır.
 4. Ürünün ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması, Yetkili Servis Teknisyenleri harici yetkisiz 3. şahıslar ( özel servis ) tarafından cihaza müdahale edilmesi veya tüketici tarafından cihazın servis ayarlarına müdahale edilmesi nedeni ile oluşan arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
 5. Ürünün müşteriye teslim tarihinden sonra nakliye ve/veya taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 6. Tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeni ile üründe meydana gelen arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici / fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireçlenme, tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, baca bağlantılarının donması, bacadan yağmur suyu girmesi, susuz çalışma v.b. ) nedeniyle oluşan arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Yüksek, düşük veya sabit olmayan voltaj, hatalı elektrik tesisatı, ürüne uygun olmayan voltaj değeri, cihaz üzerinden aşırı akım geçmesi, nötr veya toprak hattına faz gelmesi (faz çakışması) sebebiyle oluşabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 9. Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli / zorunlu olan Montaj ve Kullanım Klavuzunda belirtilen teknik özelliklerin ( su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi v.b. ) uygun olmaması, sabit olmaması, ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
 10. Tesisat ve tesisat ekipmanları nedeniyle cihazda meydana gelecek arıza ve problemler garanti kapsamı dışındadır. LPG gazının uygun şartlarda ve kullanım talimatlarına uygun kullanılmaması halinde meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. (Gaz valfine likid yürümesi v.b.)
 11. Tüketicinin periyodik olarak yapması ve/veya yaptırması gerekli olan / tavsiye edilen bakım ve kontrolleri zamanında yapmaması/yaptırmaması nedeni ile üründe meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 12. Ürünün ticari amaçlı kullanımından kaynaklı arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır. Elektrik – Su – Gaz kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
 13. Elektrik – Su – Gaz tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeni ile meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
 14. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur.

Baymak Eco4 Kombi Genel Bilgiler

İleri bölümlerdeki not ve açıklamalar, Montaj/Tesisat yetkililerine hatasız bir tesisat ve montaj yapmalarına yardımcı olacak bilgileri içermektedir. Kombinin çalıştırılması ve kullanılması ile ilgili bilgiler, ‘’Kullanıcı talimatları’’ bölümünde yer almaktadır.

 • Kombi her türlü tek ya da çift borulu konvektör plakalarına, radyatörlere ve termokonvektörlere bağlanabilir. Sistem tasarımında 25’inci bölümde bulunan kapasitesi / pompa basma yüksekliği performansı eğrisinden faydalanılabilir.
 • Ambalaj malzemelerini (plastik poşet, naylon, etc.)sağlık açısından bir tehlike oluşturmaması için çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayınız.
 • Kombinin ilk çalıştırması mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki koşullara uyulmadığı taktirde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Baymak Eco4 Kombi Montaj

Bu cihaz, atmosferik basınçta kaynama sıcaklığının altında su ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Performansına ve çıkış gücüne uygun merkezi ısıtma tesisatı ve kullanım suyu sistemine bağlanmalıdır. Cihazın bağlantısını yapmadan önce aşağıdaki şartların sağlandığından emin olunuz:

 1. a) Kombinin, gaz tesisatı ile sağlanan mevcut gaz ile kullanılacak şekilde ayarlandığından emin olunuz. Kutu üzerindeki işaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.
 1. b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazları toplamak için özellikle dizayn edilmiş bacalar dışında, diğer cihazların egzost gazlarının aynı baca kanalının içinden geçerek çıkmadığını, baca başlığının uygunluğunu ve başlığın tıkalı olmadığı kontrol ediniz.
 1. c) Mevcut bacalara bağlantı yapılması durumunda, bunların çok temiz olduğundan emin olunuz, aksi taktirde bacadan gelen kurumlar, çalışma sırasında gaz geçişlerini tıkar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.
 1. d) Tüm tesisat boruları, içinde yabancı madde kalmaması için tamamıyla temizlenmelidir. Kombinin randımanlı ve verimli bir şekilde çalışması, garanti kapsamı dışında kalmaması için aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alınız:
 1. Kullanım suyu devresi:

1.1. Su sertliği 20 °F’den (1 °F = 1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat karıştırılmalı veya mutlaka su arıtması yapılmalıdır.

1.2. Cihazın montajının ardından, kullanımdan önce, kullanım suyunu bir süre akıtarak cihazdan geçen ilk suyun atılmasını sağlayınız.

 1. Isıtma devresi

2.1. Yeni tesisat

Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun-tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizlenmelidir. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bileşiminin parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı asidik olmayan ve alkalik olmayan (örneğin: SENTİNEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator) temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz.

2.2. Eski tesisat

Kombinin montaj işlemi öncesinde, tesisatı (sistemi) boşaltarak,uygun-tescilli ürünler kullanılarak mutlaka temizleyiniz. Tesisatın ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bileşiminin parçaların zarar görmemesi için; nötr bazlı asidik olmayan ve alkalik olmayan (örneğin: SENTİNEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator) temizleyiciler kullanınız. Bu tip temizleyici ürünler kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına mutlaka uyunuz. Isıtma devresi tesisatında (sisteminde) pislik, tıkanıklık, tesisat kalıntısı, çapak, cüruf vb. Partiküllerin bulunması kombinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar ; kombinin randımansız çalışmasına, aşırı ısınmasına, sesli çalışmasına vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek arızalar ve problemler garanti kapsamı dışındadır. Yukarıdaki şartlara uyulmaması durumunda cihazınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

 

BAYMAK ECO KOMBİ MONTAJ ÖNCESİ UYARILAR

 1. Cihaz bağlantı elemanları kombinin ağırlığını kaldıracak şekilde kuvvetli ve sağlam durumda duvara bağlanmalıdır.
 2. Sirkülasyon pompasının sıkışık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 3. Cihaz TSE standartlarına uygun olarak topraklanmalıdır. Doğalgaz tesisat hattına topraklama yapılmalıdır. Elektrik bağlantısı ise TSE’li 3×1.5 mm 2 NYAF kablo kullanınız. (Tesisatçınıza mutlaka 2 Amperlik sigorta taktırınız.)
 4. Soğuk su giriş cihazın teknik etiketi üzerinde belirtilen işletme basıncının (8 bar) geçmemelidir. Şebeke basıncı belirtilen değerden daha yüksek ise mutlaka basınç düşürücü monte edilmelidir.
 5. Cihaz üzerinde bulunan soğuk su girişinde filtre bulunmasına rağmen, şebeke hattına da mutlaka filtre monte edilmelidir.
 6. Tüketici tarafından opsiyonel olarak oda termostadı veya program saati takılması isteniyorsa, elektrik kutusunda yer alan ilgili terminaldeki köprülenmiş olan kablo kaldırılarak yerine bağlanmalıdır.
 7. 3 bar emniyet ventiline bağlanacak olan tahliye hortumu uygun bir gidere bağlanabilir.
 8. Isıtma devresi tesisatı çekilmemiş olan hatlar üzerine montaj yapılan kombiler sadece kullanım suyu amaçlı kullanılacak ise; ısıtma devresine en az bir adet uygun ölçülerde radyatör bağlanmalıdır.
 9. Cihazla beraber verilen montaj şablonu kullanılarak bağlantı kaidesi ve askı delikleri hassas olarak markalanmalıdır. Cihazın terazide olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.
 10. Tesisat bağlantılarını yaparken, tesisat dönüşü ve soğuk su girişine mutlaka conta ve filtre konmalıdır.
 11. Cihazınızı 220 – 230 V monofaze – topraklamalı güç beslemesine bağlayınız.
 12. Tesisat basıncınızı 1.5 atüden yüksek yapmayınız.
 13. Cihazı harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.
 14. Üretici firma, kitapçıkta yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu sebeple; bu kitapçık teknik özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez.
 15. Taşıma ve nakliye işlemini cihazın ambalajı üzerindeki işaretlemeleri dikkate alarak, cihazın orijinal ambalajı ile yapınız. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (Nem, su, darbe vb.) etkenlere karşı cihazınızı koruyunuz.

 

BAYMAK ECO KOMBİ KOMBİNİN MONTAJI

Kombinin monte edileceği yeri belirledikten sonra, delik açılacak yerleri işaretlemek üzere montaj şablonunu duvara yapıştırın. Şablonun alt kısmındaki işaretlere göre sistemin gaz ve su bağlantılarını yapın. Isıtma devresinin giriş ve çıkış tesisat bağlantılarında 2 adet 3/4” küresel vana kullanılmalıdır. Böylelikle gerekli durumlarda, ısıtma devresi tesisat suyunun tamamı boşaltılmadan kombiye müdahale edilebilir. Kombi eski bir tesisata montaj edilecekse, tesisatı mutlaka temizlettiriniz. Kombinin şablona uygun olarak montajı yapıldıktan sonra, ilerdeki bölümlerde verilen açıklamalar doğrultusunda baca bağlantısını yapınız. 24 i model cihazlarda, baca ile kombi arasındaki bağlantısını, TSE ve bölgenizdeki gaz dağıtım firmasının talimatlarına uygun olarak, metal baca borusu kullanarak yapınız. Baca ile kombi arasındaki dikey mesafe en az 40 cm., yatay mesafe maksimum 1.5 – 2m.olmalıdır.

Baymak Eco Kombi Servis Ağlarımız;

 • Ahmetyesevi Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Bahçelievler Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Batı Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Çamçeşme Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Çamlık Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Çınardere Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Doğu Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Dumlupınar Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Ertuğrulgazi Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Esenler Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Esenyalı Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Fatih Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Fevziçakmak Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Güllübağlar Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Güzelyalı Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Harmandere Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Kavakpınar Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Kaynarca Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Kurtköy Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Orhangazi Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Orta Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Ramazanoğlu Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Sanayi Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Sapanbağları Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Sülüntepe Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Şeyhli Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Velibaba Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Yayalar Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Yenimahalle Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Yenişehir Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi
 • Yeşilbağlar Mahallesi Baymak Eco4 Kombi Servisi

Diğer Baymak Kombi Servisleri için tıklayınız.